Article

Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата

Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата

«Ала-Тоо» Эл аралык университетинин» Орто кесиптик билим берүүсүндө 3-мартта кыргыз адабияты сабагынан доцент Кундуз Жузупекова 2-курстун студенттерине «Фильм менен иштөө» темасында өтүлгөн сабакта - «Акбаранын көз жашы» фильмин көргөздү. Жашоонун, жаратылыштын, адамдар менен айбанаттардын ортосундагы тыгыз байланышты түшүндүрүп, студенттер менен талкуулады. Тасмада чагылдырылган каармандардын образдырын терең ачып берүүгө аракет кылды. Студенттердин дүйнө
таанымын кеңейтүүнүн заманбап методдорунун бири «Фильм менен иштөө»: көрүү, талкулоо жана түшүнүү.

Посвящается к 90 летию Ч.Айтматова

3 марта в СПО МУА доцент Кундуз Жузупекова провела урок по кыргызской литературе 2 курсу на тему «Работа над фильмом». Здесь она показала фильм «Акбаранын көз жашы». Обсудила со студентами о главных героях, об их взглядах на жизнь, об их поступках и объяснила взаимосвязь человека с природой, с животными и саму суть жизни. Современный метод преподавания таким образом помогает студентам легче понять и сохранить в памяти произведение великого писателя Ч.Айтматова.


imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

Contact us

Ala-Too International University

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.