Article

Сотрудники МВД провели семинары, направленные на профилактику религиозного экстремизма

«Сотрудники МВД провели семинары, направленные на профилактику религиозного экстремизма»

10 апреля 2018 года в «Конья» зале МУА Сотрудники МВД провели семинар, направленный на профилактику религиозного экстремизма. Семинар проведен для студентов СПО МУА на тему «Скажем нет терроризму своим единством и твердой волей». Основной задачей прошедшего семинара было разъяснение студентам основных вопросов профилактики религиозного экстремизма. Мероприятие было направлено на воспитание духовного сознания, уважения, толерантности, взаимоуважение культур и ценностей, на противодействие идеологии экстремизма и терроризма. Студенты активно задавали вопросы, интересовались ролью молодежи в системе информационного противодействия проявлениям религиозного экстремизма.

«Ички иштер министрлигинин кызматкерлери диний экстремизмдин алдын алуу боюнча семинар өткөрүштү»

2018-жылдын 10-апрелинде АЭУнун «Конья» залында Кыргыз Республикасынын ИИМдин кызматкерлери АЭУнун ОКББнүн жана АЭУнун студенттерине «Биримдүүлүгүбүз жана бекем эркибиз менен терроризмге жол жок!» деген темада семинар өтүштү. Бул семинардын алкагында студенттерге экстремизм, радикализм, терроризм түшүнүктөрү, алардын Кыргыз Республикасында пайда болуулары жана келип чыгууларын алдын алууда, күрөшүүдө колдонулган ченемдик укуктук актылар жана ар түрдүү ыкмалар, өзгөчө аялдар жана кыздардын азгырылуусу боюнча мааламаттар берилди. Семинардын негизги максаты студенттердин диний экстремизмдин алдын алуу боюнча негизги маселелерди түшүндүрүү болду. Семинар рухий сезимдерди, сыйды, сабырдуулукту, маданият жана баалуулуктарды өз ара урматтоо, экстремизм жана терроризм идеологиясына каршы тарбиялоого багытталды. Студенттер ар түрдүү суроолорду берип, диний экстремизмге каршы күрөшүүнүн маалымат системасында жаштардын ролу кандай экендигине кызыкдар болушту.


imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

Contact us

Ala-Too International University

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.